Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

W ostatnim tygodniu odnotowano pierwsze wystąpienie chwościka na 9 spośród 39 monitorowanych plantacji w rejonie kontraktacyjnym Cukrowni Werbkowice. Obecnie wysoka wilgotność powietrza i rosnąca temperatura sprzyjają rozwojowi patogena. Przy utrzymaniu takiej pogody w następnych dniach należy spodziewać się pojawiania ognisk zapalnych na plantacjach także w pozostałych rejonach uprawy buraka.

 

W związku z rosnącym zagrożeniem ze strony chwościka plantacje należy lustrować przynajmniej co dwa dni.

Stwierdzenie pierwszych objawów porażenia na liściach jest sygnałem do niezwłocznego wykonania zabiegu ochronnego.

 

Zauważone objawy chorobowe są niekiedy trudne do określenia. W takiej, jak również w każdej innej sytuacji należ zwrócić się do służb surowcowych, które pomogą Plantatorom podjąć optymalną w danej sytuacji decyzję. Zbyt pochopne działanie to strata czasu i pieniędzy.

 

Lista fungicydów zarejestrowanych w uprawie buraka cukrowego, do zwalczania agrofagów  jest dostępna: [TUTAJ] oraz w Punktach Sprzedaży Detalicznej KSC S.A. Wybór jest szeroki i w planowanym kolejnym zabiegu, nie należy powtarzać takiej samej substancji czynnej. Różny sposób działania substancji czynnych z różnych grup chemicznych wchodzących w skład preparatów ochrony roślin, zwiększa ich skuteczność i zapobiega uodparnianiu się patogenów.

  • pierwsze objawy to sygnał do wykonania oprysku ochronnego
  • charakterystyczne objawy - okrągłe plamki z...
  • zwalczenie tak wysokiego stopnia porażenia plantacji może...

« wstecz