Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Oddział Cukrownia "Malbork" - 2018 Pokora i Walka

Piętnastego i szesnastego lutego, odbyła się siedemnasta konferencja buraczana pod tytułem: "AKTUALNE ZAGADNIENIA TECHNOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE W PRODUKCJI BURAKÓW CUKROWYCH".

 

Organizatorami konferencji jak zwykle byli:

  • Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu

  • Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Oddział "Cukrownia Malbork"

  • Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Malborku i Nowym Stawie.

     

Wśród zaproszonych gości, oprócz Plantatorów, w konferencji uczestniczył Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S. A. Henryk Wnorowski, który swoim wykładem otworzył konferencję.

Radę Nadzorczą Krajowej Spółki Cukrowej S.A. reprezentował Pan Józef Pawela, a KZPBC w Warszawie Pan Krzysztof Nykiel.

Departament Surowcowy Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu reprezentowali Dyrektor Artur Majewski i Kierownik Działu Agrotechniki Piotr Ledochowski.

 

Po przywitaniu uczestników konferencji zaprezentowano dwa referaty. Pierwszy temat to:

  • „Wpływ zmian klimatycznych na ochronę buraka cukrowego przed chorobami i szkodnikami (oraz inne aspekty tej sytuacji)”, który przedstawił dr hab. Jacek Piszczek prof. nadzw. IOR – PIB w Poznaniu.

  • Drugi temat: „Nie tylko NPK determinują plon i jego jakość”, który referował dr inż. Dariusz Górski IOR – PIB w Poznaniu.

 

Ponadto przedstawiono aktualną sytuacje i prognozy na rynku cukru w Europie i na Świecie (Artur Majewski i Piotr Ledochowski).

 

Dyrektor Oddziału „Malbork” Mariusz Kaźmierczak przedstawił wyniki za kampanię 2017/2018 na tle pozostałych Oddziałów K.S.C. S.A. Na kilku slajdach pokazano jak trudna i wymagająca była ta kampania, zarówno dla cukrowni jak i dla firm wykopkowych i transportowych.

 

Po wszystkich wykładach poruszano wiele spraw związanych z kontraktacją i przyszłością funkcjonowania C. Malbork i Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu.

 

W spotkaniach uczestniczyli Przedstawiciele Firm współpracujących na każdej płaszczyźnie z branżą cukrowniczą. Podczas konferencji trwały ożywione dyskusje na ważne tematy zarówno dla Plantatorów jak i Cukrowni. Rozmowy odbywały się nie tylko w trakcie prezentacji ale również w przerwach.

 

Od początku, spotkania takie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Plantatorów buraka cukrowego rejonu Cukrowni "Malbork". W bieżącym roku, w dwóch konferencjach uczestniczyła ponad połowa wszystkich Plantatorów Cukrowni.

 

Konferencje zorganizowano w pięknie odnowionej sali ODR Stare Pole i Centrum Przemysłowo-Technologicznym w Kwidzynie.

« wstecz