Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Preferowana lista odmian buraka cukrowego dla Plantatorów KSC S.A. na sezon siewny 2018

Preferowana lista odmian buraka cukrowego dla Plantatorów KSC S.A. na sezon siewny 2018

Zachęcamy do zapoznania się z preferowaną listą odmian oraz wynikami doświadczenia odmianowego przeprowadzonego w sezonie 2016.

 

Doświadczenie odmianowe 2016 r.

Dział ds. Agrotechniki w Departamencie Surowcowym Krajowej Spółki Cukrowej S.A. realizując program doświadczeń w zakresie uprawy buraka cukrowego, przeprowadził w sezonie 2016 między innymi doświadczenie odmianowe, którego celem było porównanie parametrów polowych, gospodarczych i jakościowych oferowanych odmian buraka cukrowego. Wyniki uzyskane w niniejszym doświadczeniu stanowią istotną składową w procesie wyboru odmian do preferowanej listy dla Plantatorów KSC S.A.

 

Doświadczenie odmianowe ma charakter jednoczynnikowy ścisły i zostało przeprowadzone według obowiązującej metodyki w 5 lokalizacjach rozmieszczonych na obszarze kontraktacyjnym KSC S.A.

Ochronę doświadczeń przed agrofagami przeprowadzono zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Pestycydy i dawki ustalano na podstawie zaleceń IOR‑PIB w Poznaniu. Do aplikacji środków ochrony roślin użyto sprawdzonego i sprawnego sprzętu.

Uzyskane wyniki zostały poddane komputerowej analizie statystycznej.

 

W sezonie 2016 w doświadczeniu odmianowym udział wzięło 36 odmian z 9 firm nasiennych oferujących na polskim rynku nasiona odmian buraka cukrowego.

Poniżej prezentowane są wyniki podstawowych parametrów gospodarczych i jakościowych, które uzyskały odmiany wybrane do preferowanej listy do zasiewów w 2018 r.


Objaśnienie do wykresów: B. - Betaseed; FD. - Florimond Desprez

 

  • Plon korzeni
  • Polaryzacja
  • Technologiczny Plon Cukru
  • Melasotwory - Azot (α-N)
  • Melasotwory - Sód (Na)
  • Melasotwory - Potas (K)

« wstecz