Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

"Warsztaty polowe" Stary Brześć 14.09.2017 - Relacja

14 września na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu odbyły się warsztaty poświęcone uprawie buraka cukrowego.

W tegorocznej ósmej już edycji oprócz licznie zgormadzonych Plantatorów oraz młodzieży ze szkół rolniczych tradycyjnie uczestniczyli także przedstawiciele Krajowej Spółki Cukrowej S.A.: Prezes Zarządu Paweł Piotrowski oraz Członek Zarządu Tomasz Olenderek, Dyrektor Departamentu Surowcowego KSC S.A. Artur Majewski oraz Z‑ca Dyrektora ds. Surowcowych Oddziału „Cukrownia Kruszwica” Bernard Ruciński. Związki Plantatorskie reprezentowali Prezesi Brzesko-Kujawskiego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Kruszwica: Andrzej Nowakowski oraz Piotr Wysota. Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych oraz szerokie grono naukowe.

 

Po uroczystym przywitaniu zaproszonych gości Dyrektor ZSCKR w Starym Brześciu Pani Anna Kwapińska zaprezentowała szkołę i streściła działania, które były podejmowane przez Centrum Kształcenia Rolniczego. Sukcesem Szkoły jest utrzymywanie się dużego zainteresowania młodzieży edukacją w Starym Brześciu o czym świadczy liczny nabór uczniów na rozpoczynający się nowy rok szkolny. Spotkanie umilił występ muzyczny tria wokalnego uczennic ze Starego Brześcia.

W części wykładowej zaproszeni prelegenci omówili następujące tematy:

 • Teoretyczne i praktyczne aspekty pasowej uprawy buraka cukrowego (strip-till) przedstawiła mgr Monika Szlejer z KSC S.A.,
 • Herbicydy i zależności w zastosowaniu substancji czynnych w ograniczaniu zachwaszczenia plantacji buraka cukrowego szczegółowo scharakteryzował inż. Adam Paradowski z Instytutu Ochrony Roślin Poznaniu,
 • Prelekcję na temat: Przechowalnictwo buraka cukrowego, które istotnie wpływa na jakości surowca i jest obiektem troski zarówno Plantatorów jak i Cukrowników wygłosił mgr inż. Piotr Ledochowski z Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Ponadto Dyrektor Departamentu Surowcowego Artur Majewski oraz Prezes Brzesko-Kujawskiego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego Andrzej Nowakowski omówili bieżącą sytuację na rynku cukru, sytuację Spółki oraz prognozy dotyczące produkcji i cen cukru w perspektywie uwolnienia produkcji w kampanii cukrowniczej 2017/18.

 

Po części seminaryjnej uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzania części polowej, która została zlokalizowana na plantacji w sąsiedztwie Szkoły. Zaprezentowano kolekcję odmian buraka cukrowego oraz doświadczenia nawozowe prowadzone przez IHAR-PIB o/Bydgoszcz. Przy plantacji zlokalizowano pawilony zaproszonych wystawców z firm nasiennych, nawozowych i chemicznych. Zwiedzający mogli obejrzeć wystawę nowoczesnych maszyn rolniczych, między innymi kombajn do zbioru buraków, opryskiwacze oraz narzędzia do wykonania pasowej uprawy buraka. Po oficjalnej prezentacji wystawców odbyły się pokazy pracy maszyn w tym wcześniej wspomnianego zestawu do uprawy strip-till oraz najnowszego opryskiwacza samojezdnego, który produkowany jest właśnie w Brześciu Kujawskim. Tradycyjnie część praktyczna wzbudziła największe zainteresowanie uczestników. Taka forma spotkań cieszy się dużym uznaniem wśród Plantatorów, którzy są zainteresowani nowinkami technicznymi i efektem pracy maszyn w polu. Po zakończeniu oficjalnej części wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na rozgrzewający posiłek. Słynna już grochówka ze Starego Brześcia w towarzystwie występu muzycznego była miłym akcentem cieszyła się tego nieco chłodnego dnia dużym powodzeniem.

 • prezentacja i zwiedzanie pawilonów wystawowych
 • uczestnicy zainteresowani efektem pracy maszyn
 • kolekcja odmian
 • kombajn do zbioru buraków
 • pokaz pracy agregatu do uprawy strip-till
 • pokaz pracy agregatu do uproszczonej uprawy przedsiewnej
 • pokaz pracy opryskiwacza samojezdnego
 • prezentacja działania różnych nawozów w uprawaie buraka...
 • prezentacja i zwiedzanie pawilonów wystawowych

« wstecz