Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Czas na pobranie prób glebowych pod przyszłe zasiewy

Każdy sezon wegetacyjny na polu powinien być rozpoczęty analizą gleby. W tym celu z pól przeznaczonych pod przyszłe zasiewy buraków cukrowych, po sprzęcie plonu, lecz przed nawożeniem jesiennym powinny zostać pobrane próby glebowe. Na podstawie wykonanych analiz, akredytowane laboratoria wydają zalecenia nawozowe. Wyniki badań i zalecenia nawozowe dostarczają informacji niezbędnych do ustalenia racjonalnych dawek nawozowych i potrzebie wapnowania gleby. Bardzo często przez nieodpowiednie nawożenie zdarzają się zaburzenia we wzroście i rozwoju roślin, wywołane między innymi brakiem lub nadmiarem jednego lub więcej składników i niektórych mikroelementów. Zbyt niskie i zbyt wysokie nawożenie jest błędem wpływającym na koszty i plon.

Podstawowy zakres analizy glebowej w Okręgowych Stacjach Chemiczno Rolniczych obejmuje określenie poziomu pH, zawartości fosforu(P), potasu(K) i magnezu(Mg) i kosztuje 13,12 zł brutto. Z tej samej próby glebowej można zlecić wykonanie analizy na zawartość mikroelementów: boru (B ), miedzi (Cu), cynku (Zn), żelaza (Fe), oraz manganu (Mn). Cena tego badania wynosi dodatkowo 52,48 zł brutto.

Zachęcamy do pobierania prób glebowych i nawożenia pól przeznaczonych pod uprawę buraków cukrowych i innych upraw zgodnie z zaleceniami.

Schematy pobierania próbek z powierzchni pola:

 

« wstecz