Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Wysłodki to dobra pasza

Wysłodki buraczane to bardzo dobry materiał paszowy, który powstaje w procesie ekstrakcji cukru z korzeni buraka cukrowego. Zgodnie z prawem paszowym (Rozporządzenie WE Nr. 183/2005) wysłodki buraczane są materiałem paszowym i są stosowane w żywieniu zwierząt jako niezależny komponent lub w mieszankach paszowych jako ich składnik. Wysłodki produkowane w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. spełniają wymagania NON GMO. Wysłodki buraczane są paszą węglowodanową o umiarkowanej zawartości białka i składników mineralnych. Bardzo dobrze są przyswajane przez przeżuwacze (bydło mleczne, bydło opasowe, owce, kozy) i nieprzeżuwacze (konie, trzoda chlewna).

 

Dostarczony do cukrowni surowiec (buraki cukrowe), po oczyszczeniu zostaje pocięty na wąskie paski. Krajanka poddawana jest procesowi ekstrakcji w wyniku której następuje oddzielenie soku buraczanego z krajanki, a dodatkowym produktem są wysłodki mokre (świeże) o zawartości ok. 9 - 12% s.m. (90 – 120 g SM/kg).

Wysłodki mokre są poddawane procesowi prasowania, który zwiększa w nich zawartość suchej masy do ok. 20 – 25% (200 – 250 g SM/kg). Jednym ze sposobów konserwowania wysłodków jest zakiszanie. Kiszenie jest obecnie najpopularniejszą metodą konserwacji pasz stosowaną dla biomasy mokrej. Proces kiszenia polega na fermentacji mlekowej prowadzonej przy udziale bakterii mlekowych. W wyniku reakcji biochemicznych zachodzących w zakiszanej masie, cukry proste zawarte w komórkach roślinnych rozkładają się na kwas mlekowy.

Wysłodki prasowane można zakiszać na różne sposoby:

  1. Zakiszanie w rękawach foliowych - polega na sprasowaniu, wtłoczeniu i ubiciu wysłodków w specjalnym rękawie foliowym za pomocą prasy.

  2. Zakiszanie wysłodków w pryzmach i silosach przejazdowych – jest to najstarsza metoda, którą bardzo często stosują rolnicy. Przywiezione z cukrowni wysłodki należy złożyć w silosie lub w pryzmie, dokładnie ubić (ma to na celu usunięcie powietrza i stworzenie warunków beztlenowych) oraz okryć folią.

  3. Zakiszanie wysłodków w balotach – jest to najnowsza metoda konserwacji do której wykorzystuje się specjalną prasę. Maszyna ta ubija, formuje i owija wysłodki specjalną siatką zabezpieczającą i folią chroniącą przed dostępem powietrza. Baloty z wysłodkami ważą ok. 1200 kg i są przede wszystkim odpowiednie dla gospodarstw z małym pogłowiem zwierząt (są łatwe w obsłudze i w składowaniu).

Uzyskana w ten sposób pasza w porównaniu do wysłodków mokrych, charakteryzuje się lepszą strawnością, wyższą wartością energetyczną i jest chętniej zjadana przez zwierzęta. Suchą masę wysłodków stanowią węglowodany: włókno surowe (celuloza, hemiceluloza, pektyny, lignina) oraz bezazotowe wyciągowe (cukry proste, dwucukry, wielocukry, pentozany).

Kolejną formą konserwacji wysłodków jest suszenie. Wysłodki suszone zawierają ok. 87 – 95 % (870 – 950 g SM/kg). W KSC S.A. produkowane są 2 rodzaje wysłodków brykietowanych: melasowane i niemelesowane. Wysłodki buraczane suszone melasowane brykietowane to pasza o bardzo dużej wartości energetycznej jak również zerowym ryzyku zakwaszenia treści żwacza. Kolejnym atutem suchych wysłodków buraczanych jest ich łatwa forma transportu oraz przechowalnictwo, podczas którego nie notujemy żadnych strat.

Podsumowując: wysłodki buraczane są paszą węglowodanową o umiarkowanej zawartości białka i składników mineralnych. Wysłodki buraczane są paszą bardzo chętnie zjadaną przez zwierzęta, ze względu na swoją smakowitość. Pasze te doskonale uzupełniają dawki pokarmowe złożone z kiszonki z kukurydzy oraz całych roślin zbożowych. Praktyka pokazuje, iż wprowadzenie wysłodków do karmienia krów zwiększa pobieranie suchej masy pasz, a co za tym idzie pozwala osiągnąć większą produkcję mleka. Kiszonki zrobione z wysłodków prasowanych są najtańszą paszą objętościową. W każdym gospodarstwie rolnym pasze z wysłodków buraczanych powinny stanowić stały komponent dawki pokarmowej dla bydła mlecznego, opasowego, trzody chlewnej i koni.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. posiada w ofercie następujący asortyment paszowy:

- wysłodki buraczane prasowane (w okresie kampanijnym danej Cukrowni),

- wysłodki buraczane suszone melasowane brykietowane o średnicy granulacji 8 lub 10 mm (Kluczewo, Krasnystaw, Malbork, Werbkowice),

- wysłodki buraczane suszone niemelasowane brykietowane o średnicy granulacji 10 lub 11 mm (Kluczewo),

- wysłodki buraczane prasowane zakiszone w balotach.

 

Dr inż. Tomasz Stankiewicz

« wstecz