Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Spotkania polowe 2017

W rejonach kontraktacyjnych Krajowej Spółki Cukrowej S.A. trwa drugi tegoroczny cykl szkoleń dla Plantatorów buraka cukrowego. Na te spotkania zapraszani są plantatorzy z pobliskich miejscowości, którzy w danym rejonie uprawiają buraki. W spotkaniach tych biorą udział również służby surowcowe, agrotechnicy oraz przedstawiciele Związku Plantatorów i firm współpracujących ze Spółką. Spotkania podzielone są na część polową, która odbywa się na plantacji oraz część wykładową, na którą składają się prelekcje przedstawicieli firm nasiennych, nawozowych oraz chemicznych.

Uczestnicy spotkań mają okazję bezpośrednio na plantacjach ocenić skuteczność zastosowanych programów herbicydowych w redukcji zachwaszczenia, wizualnie ocenić działanie zastosowanych nawozów i odżywek oraz stwierdzić obecność szkodników na podstawie uszkodzeń roślin. Dużym zainteresowaniem cieszą się również kolekcje odmian firm nasiennych, które prezentują odmiany z preferowanej listy KSC S.A., jak również te nowo rejestrowane, które biorą obecnie udział w doświadczeniach odmianowych. Podczas takich spotkań Plantatorzy mają okazję uzyskać szczegółowe porady na temat agrotechniki, ochrony oraz problemów aktualnie występujących na plantacjach.

Taka forma spotkań sprzyja wspólnej wymianie poglądów i umożliwia Plantatorom podzielenie się z kolegami po fachu swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat uprawy buraków cukrowych i nie tylko.

Szczegółowe informacje o terminie i miejscach spotkań można uzyskać kontaktując się z inspektorem surowcowym lub działem obsługi plantatorów w Cukrowni.

 

« wstecz