Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Uwaga na pchełkę burakową

Na plantacjach buraka cukrowego stwierdzono pierwsze objawy żerowania pchełki burakowej. W ostatnich dniach, wyższa temperatura w ciągu dnia i brak opadów stworzyły korzystne warunki do żerowania tego szkodnika na buraku cukrowym.

Pchełka żeruje na liścieniach oraz na liściach właściwych. Dorosłe chrząszcze, o długości ciała ok 2 mm, w kolorze czarnym z zielonkawym połyskiem wygryzają tkankę liścia, powodując charakterystyczne objawy tzw. okienka.

Występowanie pchełki jest monitorowane przez służbę surowcową w okresie największego zagrożenia plantacji. W ostatnich latach populacja szkodnika nie przekraczała progu szkodliwości gospodarczej głównie dlatego, że nasiona buraka cukrowego są zaprawiane preparatami owadobójczymi. Jednak w tym sezonie wegetacyjnym z powodu warunków pogodowych działanie zapraw nasiennych z pewnością zostało osłabione. W przeciętnych warunkach pogodowych okres ochronny zapraw trwa około 30 dni od siewu (ochrona jest deklarowana przez producentów do fazy 4-6 liści). W tym sezonie działanie zapraw przypadło na okres przeciągających się wchodów, które trwały nawet powyżej miesiąca.

Dlatego w chwili obecnej należy przeprowadzić lustracje plantacji pod kątem objawów żerowania pchełki burakowej, której szkodliwość gospodarcza w warunkach braku działania zapraw może rosnąć i przekroczyć próg szkodliwości gospodarczej.

Zgodnie z metodyką integrowanej ochrony Instytutu Ochrony Roślin należy zlustrować 200-250 roślin (najlepiej w kilku miejscach: np. 4 x 50 roślin). Obserwacja chrząszczy lub objawów żerowania w warunkach sprzyjających dalszemu uszkadzaniu roślin jest sygnałem do przeprowadzenia oprysku ochronnego preparatem insektycydowym zarejestrowanym w uprawie buraka cukrowego.

W razie wątpliwości decyzję o przeprowadzeniu oprysku należy skonsultować ze służbą surowcową KSC S.A.

« wstecz