Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

  • Piotr Ledochowski

Mgr inż. Piotr Ledochowski

jest absolwentem Akademii Techniczno – Rolniczej Wydziału Rolnego w Bydgoszczy. Po studiach podjął pracę w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Oddziale w Bydgoszczy, w Zakładzie Chorób i Szkodników Roślin Korzeniowych, kierowanym przez prof. dr hab. Edwarda Berbecia. W IHAR zajmował się doskonaleniem różnych systemów ochrony buraka cukrowego przed szkodnikami. Prace dotyczyły zarówno buraka przemysłowego jak również reprodukcji nasion. Między innymi, na podstawie jego doświadczeń zostały wprowadzone na polski rynek pierwsze zaprawy insektycydowe, natomiast doświadczenia prowadzone przez P. Ledochowskiego nad śmietką burakową wykazały, iż larwy tego szkodnika nie były przyczyną tak poważnych strat w plonie jak powszechnie sądzono. Uczestniczył również w pracach związanych z ochroną nasienników buraka cukrowego, wprowadzając do praktyki insektycydy doglebowe w formie granulatów. Od 1995 do 2003 r. kierował działem reprodukcji nasion buraka cukrowego w Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Kutnie. Mimo niekorzystnych warunków klimatycznych panujących w Polsce do reprodukcji nasion, dzięki wiedzy zdobytej w IHAR i konsekwencji w działaniu, z sukcesem nadzorował produkcję nasion w KHBC, czego wynikiem był materiał siewny o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Od 2003 r. pracuje w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie rolniczej jak również w czasopismach naukowych. Był miedzy innymi konsultantem w redagowaniu „Kodeksu dobrych praktyk w produkcji buraków cukrowych” pod redakcją prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej - Bakalarz. Corocznie prowadzi szkolenia Plantatorów buraka cukrowego na terenie kontraktacyjnym Spółki. Od wielu lat pomaga rolnikom w rozwiązywaniu problemów agrotechnicznych. Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi, czynnie uczestniczy w pokazach i warsztatach rolniczych, sesjach i sympozjach, dotyczących nowoczesnych metod regulacji agrofagów na plantacjach buraka cukrowego.