Plantatorzy | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

ODDZIAŁY KSC S.A.

W skład Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wchodzi siedem fabryk produkujących cukier zlokalizowanych na terenie pięciu województw.

[obiekt mapy]
Siedziba oraz Biuro KSC S.A.
Oddziały KSC S.A.
Jednostki wyłączone z produkcji
Firmy, w których KSC S.A. posiada 100% udziałów