Plantatorzy

Aktualności

Skośnik buraczak atakuje plantacje buraków cukrowych!!!

W ostatnim czasie obserwuje się duże nasilenie występowania skośnika buraczaka w rejonach kontraktacyjnych Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Problem ten dotyczy głównie plantacji silnie dotkniętych suszą, która sprzyja występowaniu skośnika, a także wysokiej szkodliwości jego występowania. W związku z realnym wysokim zagrożeniem zaleca się wykonanie dokładnych oględzin plantacji. Podczas lustracji pola należy rozchylić rozety liściowe przeglądanych roślin i poszukać gąsienic  (do ok. 1 cm długości, zmienna barwa od zielonoróżowawej do brunatnej w zależności od wieku) wgryzających się w ogonki i liście sercowe buraków oraz śladów ich żerowania w postaci tuneli, otworów w ogonkach, ziarnistych brunatno-czarnych odchodów.  Należy pamiętać, że żerowanie skośnika często prowadzi do czernienia i zamierania liści sercowych, które na pierwszy rzut oka można mylnie zakwalifikować jako objawy niedoboru boru. W przypadku stwierdzenia występowania gąsienic lub wymienionych objawów żerowania, konieczne jest bezzwłoczne wykonanie zabiegu ochrony insektycydowej jednym z dwóch dozwolonych preparatów  CORAGEN 200 SC lub  INAZUMA 130 WG. Niezwalczanie skośnika prowadzić może do strat w plonie korzeni i polaryzacji, jednakże największe zagrożenie stanowi szybka degradacja porażonych korzeni, w skutek rozwijających się   zgnilizn. Korzenie takie mogą nie nadawać się do składowania na pryzmie, a ich wartość przerobowa może ulec znacznemu pogorszeniu (straty polaryzacji mogą sięgać kilku procent).

Insektycydy do ochrony plantacji przed skośnikiem buraczakiem:

CORAGEN 200 SC (substancja czynna chlorantraniliprol)

Preparat działa kontaktowo i żołądkowo. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha + 0,75% EntoMaxx pH­Premium.

Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zezwolenie obowiązuje w okresie od 15 czerwca 2023 r. do dnia 15 września 2023 r.

INAZUMA 130 WG (substancje czynne acetamipryd i lambda-cyhalotryna)

Preparat o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i ssących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

Zabiegi insektycydowe przeciwko skośnikowi zaleca się wykonywać z adiuwantem EntoMaxx ph-Premium, który obniża ph cieczy roboczej oraz ułatwia jej dotarcie do trudno dostępnych gąsienic skośnika.