Plantatorzy

Aktualności

Uwaga szarek komośnik! Monitorujmy plantacje buraka cukrowego!

Pomimo chłodnej i przekropnej wiosny na plantacjach buraka cukrowego w południowo-wschodnim rejonie kontraktacyjnym pojawiają się zniszczenia wschodzących roślin spowodowane żerowaniem szarka komośnika. Intensywne żerowanie szkodnika przyczynia się uszkodzeń kiełkujących roślin oraz zmniejszenia obsady, a w skrajnych przypadkach prowadzi do całkowitego zniszczenia plantacji i konieczności wykonania przesiewów.

Do czynników sprzyjających nasilonemu występowaniu szarka na plantacjach należą: suche lato w roku poprzednim, łagodna zima, płytka uprawa gleby, obecność nieużytków i szerokich miedz oraz buraczysk w bezpośrednim sąsiedztwie.

 

Aktywność szarka komośnika

Szkodnik staje się aktywny gdy temperatura powietrza przekracza 10°C, a jego aktywność wzrasta gdy temperatura osiąga kilkanaście-dwadzieścia stopni C. Przy niższych temperaturach można znaleźć na plantacji nieruchome chrząszcze, które wyglądają na martwe, ale w miarę wzrostu temperatury powietrza chrząszcze stają się aktywne i zaczynają żerowanie. Podczas chłodnej wiosny oraz w okresach występowania chłodnych nocy i ranków, tak jak ma to miejsce w tym roku, żerowanie szkodnika odbywa się najczęściej w godzinach południowych lub wczesnopopołudniowych. Podczas bezchmurnej pogody słońce nagrzewa powierzchnię gleby i ciało owada, i mimo niskiej temperatury powietrza może on żerować na plantacji. Podczas nocy z temperaturą powyżej 10°C następujących po ciepłych dniach, szkodnik bardzo często kontynuuje żerowanie, choć może być ono nieco spowolnione. Dlatego bardzo ważne jest stałe lustrowanie plantacji, najlepiej w temperaturze kilkunastu st. C.

 

Zwalczanie szkodnika na plantacjach buraka cukrowego

Zwalczanie chemiczne szarka jest utrudnione ze względu na rozciągnięte w czasie nachodzenie szkodnika na plantacje. Skuteczność zabiegu zwiększa się wraz ze wzrostem aktywności szkodnika (wzrasta intensywność ruchu oraz oddychania), ale jest także uzależnione od temperatury powietrza. 

Należy pamiętać, że w niższych temperaturach (w okresie chłodnych ranków, chłodnych wieczorów oraz nocy) aktywność osobników występujących na plantacji maleje, co oznacza, że funkcje życiowe także stają się wolniejsze, a zastosowany w tym okresie insektycyd jest w bardzo ograniczonym stopniu pobierany przez szkodnika. Zastosowanie preparatu w takich warunkach może wywołać negatywną ocenę skuteczności zastosowanego preparatu. 

 

Optymalne terminy przeprowadzenia zabiegów ochronnych:

ü Podczas aktywnego żerowania szkodnika

-    w okresie chłodów najczęściej w godzinach południowych lub wczesnopopołudniowych

-    w okresie wysokich temperatur szkodnik jest aktywny także rano i wieczorem oraz w nocy.

ü Temperatura powietrza podczas stosowania insektycydów nie powinna przekroczyć 20°C.

ü Dodatek adiuwanta oraz odpowiedni odczyn roztworu cieczy roboczej (pH 4,5-6,0) zwiększa skuteczność zabiegu.

Wykaz insektycydów zarejestrowanych do ochrony plantacji buraka cukrowego przed szarkiem komośnikiem:

Aceptir 200 SE (acetamipryd 200 g/l)– dawka 0,25 l/ha, liczba zabiegów 1

Apis 200 SE (acetamipryd 200 g/l)– dawka 0,25 l/ha, liczba zabiegów 1

Cyperkil Max 500 EC (cypermetryna 500 g/l) – dawka 0,05 l/ha, liczba zabiegów 2

Insektus Duo 500 EC (cypermetryna 500 g/l) – dawka 0,05 l/ha, liczba zabiegów 2

Karate Zeon 050 CS (lambda-cyhalotryna 50 g/l) - dawka 0,2 l/ha, liczba zabiegów 2

Kill cymax 500 EC - dawka 0,05 l/ha, liczba zabiegów 2

Los Ovados 200 SE (acetamipryd 200 g/l) – dawka 0,25 l/ha, liczba zabiegów 1

Mavrick Vita 240 EW (tau-fluwalinat 240 g/l) - dawka 0,2 l/ha, liczba zabiegów 2 (zast. małoobszarowe)

Spider 500 EC (cypermetryna 500 g/l) - dawka 0,05 l/ha, liczba zabiegów 2

Topgun 05 CS (lambda-cyhalotryna 50 g/l) - dawka 0,2 l/ha, liczba zabiegów 2

  • Siewka uszkodzona przez szarka komośnika
  • szarek komosnik na plantacji
  • Żerujący szarek komośnik