Plantatorzy

Aktualności

Pokaz siewu nasion buraka cukrowego przy zastosowaniu robota ROBOTTI LR

Pokazowy siew nasion buraka cukrowego odbył się w dniu 14 kwietnia w miejscowości Nowy Staw w rejonie kontraktacyjnym Cukrowni Malbork. Jesienią na polu wykonano orkę, a wiosną pole zostało przygotowane do siewu agregatem uprawowym „Germinator”.

Zaprezentowany robot może poruszać się z prędkością do 5 km/h, precyzja wysiewu wynosi +/-2cm. Urządzenie wykorzystuje zintegrowane narzędzie sztucznej inteligencji z tradycyjnym układem mechanicznym. Robot może pracować w systemie pracy ciągłej.

 Pokaz zorganizowano we współpracy ze Związkami Plantatorów Buraka Cukrowego działającymi przy Cukrowni Malbork.