Wyniki doświadczenia odmianowego 2021 r.

Dział ds. Agrotechniki w Departamencie Surowcowym Krajowej Grupy Spożywczej S.A. realizując program doświadczeń w zakresie uprawy buraka cukrowego, przeprowadził w sezonie 2021 doświadczenie odmianowe, którego celem było porównanie parametrów polowych, gospodarczych i jakościowych odmian buraka cukrowego. Wyniki uzyskane w niniejszym doświadczeniu stanowią istotną składową w procesie wyboru odmian do preferowanej listy dla Plantatorów Spółki.

Doświadczenie odmianowe ma charakter jednoczynnikowy ścisły i zostało przeprowadzone według obowiązującej metodyki w 5 lokalizacjach rozmieszczonych na obszarze kontraktacyjnym Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Ochronę doświadczeń przed agrofagami przeprowadzono zgodnie z zasadami Integrowanej Ochrony Roślin. Pestycydy i dawki ustalano na podstawie zaleceń IOR‑PIB w Poznaniu. Do aplikacji środków ochrony roślin użyto sprawdzonego i sprawnego sprzętu.

Uzyskane wyniki zostały poddane analizie statystycznej.

W sezonie 2021 w doświadczeniu odmianowym udział wzięło 36 odmian z 9 firm nasiennych oferujących na polskim rynku nasiona odmian buraka cukrowego.

Poniżej prezentowane są wyniki podstawowych parametrów gospodarczych odmiany, które zostały wybrane do preferowanej listy do zasiewów w sezonie 2023 r.

 Dział ds. Agrotechniki w Departamencie Surowcowym Krajowej Grupy Spożywczej S.A. realizując program doświadczeń w zakresie uprawy buraka cukrowego, przeprowadził w sezonie 2021 doświadczenie odmianowe, którego celem było porównanie parametrów polowych, gospodarczych i jakościowych odmian buraka cukrowego. Wyniki uzyskane w niniejszym doświadczeniu stanowią istotną składową w procesie wyboru odmian do preferowanej listy dla Plantatorów Spółki.

Doświadczenie odmianowe ma charakter jednoczynnikowy ścisły i zostało przeprowadzone według obowiązującej metodyki w 5 lokalizacjach rozmieszczonych na obszarze kontraktacyjnym Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Ochronę doświadczeń przed agrofagami przeprowadzono zgodnie z zasadami Integrowanej Ochrony Roślin. Pestycydy i dawki ustalano na podstawie zaleceń IOR‑PIB w Poznaniu. Do aplikacji środków ochrony roślin użyto sprawdzonego i sprawnego sprzętu.

Uzyskane wyniki zostały poddane analizie statystycznej.

W sezonie 2021 w doświadczeniu odmianowym udział wzięło 36 odmian z 9 firm nasiennych oferujących na polskim rynku nasiona odmian buraka cukrowego.

Poniżej prezentowane są wyniki podstawowych parametrów gospodarczych odmiany, które zostały wybrane do preferowanej listy do zasiewów w sezonie 2023 r.

 

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Wstecz