Mszyce na plantacjach

Na plantacjach buraków cukrowych zaobserwowano obecność mszycy trzmielowo-burakowej. W pierwszej kolejności osobniki uskrzydlone nalatujące plantacje zakładają kolonie po spodniej stronie liści - najczęściej liści sercowych. Następnie kolonie utworzone z osobników bezskrzydłych są przyczyną deformacji liści oraz zahamowania wzrostu buraka cukrowego na skutek wysysania soków komórkowych. Dużym zagrożeniem dla plantacji są również choroby wirusowe buraka przenoszone przez mszyce, np. wirus nekrotycznej żółtaczki buraka, wirus łagodnej żółtaczki buraka. Porażone tymi chorobami rośliny słabiej się rozwijają, co w efekcie końcowym prowadzi do zmniejszenia wielkości i jakości uzyskiwanego plonu nawet o 30%. Dlatego też zaleca się wykonywanie lustracji plantacji buraka cukrowego. W przypadku stwierdzenia przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, tzn. zasiedlania 15% roślin buraka przez mszyce, należy wykonać zabieg ochrony insektycydowej.

Insektycydy zarejestrowane do ochrony plantacji buraka cukrowego przed mszycami:

Closer * (sulfoksaflor, zw. z grupy sulfoksymin 120 g/l), dawkowanie: 0,2 l/ha – insektycyd o działaniu kontaktowym i żołądkowym, na roślinie działa układowo i translaminarnie. Posiada wysoką skuteczność w zwalczaniu mszyc niedostępnych działaniu pyretroidów.

Decis Mega 50 EW (deltametryna, pyretroid 50 g/l), dawkowanie: 0,1-0,2 l/ha – preparat o działaniu kontaktowym i żołądkowym, na roślinie działa powierzchniowo. Polecany do zwalczania mszycy uskrzydlonej w momencie nalotów na plantacje, w celu ograniczenia zakładanych kolonii.

Mospilan 20 SP** (acetamipryd, związek z grupy pochodnych neonikotynoidów), dawkowanie: 0,2 kg/ha – preparat o działaniu kontaktowym i żołądkowym, na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Insektycyd zalecany do zwalczania mszyc trudno dostępnych, zasiedlonych po spodniej stronie liści buraka cukrowego. Użycie preparatu w celu zwalczenia mszyc zwalcza również larwy śmietki ćwiklanki.

*zezwolenie czasowe w okresie 6.05.-23.08.2022 r.

**zezwolenie czasowe w okresie: 20.05.- 23.08.2022 r.

  • osobnik uskrzydlony
  • osobnik uskrzydlony
  • kolonia bezskrzydłych
  • kolonia bezskrzydłych

Wstecz