Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Szarek komośnik na plantacjach buraków cukrowych

W południowo wschodniej części Polski w ostatnich dniach kwietnia lokalnie na plantacjach buraków cukrowych pojawił się szarek komośnik.

Podobnie jak w roku ubiegłym służby surowcowe KSC S.A. odnotowały jego obecność w rejonach gmin: Hrubieszów, Łaszczów i Tyszowce. Plantatorzy natychmiast po stwierdzeniu wystąpienia chrząszczy i uszkodzeń jakie powodują na plantacjach buraków, zostali poinformowani o zagrożeniu drogą telefoniczną i poprzez wysłane SMS-y.

W chwili obecnej na większości plantacji rośliny są w fazie liścieni lub pierwszej pary liści właściwych. W ciągu kilku cieplejszych dni maja (1-2 i 6) szkodnik wyjątkowo aktywnie żerował na młodych siewkach buraków. Na pojedynczych plantacjach pojawiła się tak duża ilość osobników dorosłych, że w ciągu kilku nocy obsada została zdziesiątkowana. Z powodu dużych uszkodzeń część rolników już dokonała przesiewów plantacji na areale około 20 ha.

Sytuacja jest o tyle trudna że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zarejestrowanych preparatów do zwalczania szarka komośnika. W walce ze szkodnikiem skuteczne są pyretroidy, preparaty insektycydowe zarejestrowane do zwalczania pchełki burakowej. Co ważne, zabiegi muszą być wykonywane późnym wieczorem lub nocą, w czasie żerowania szkodników, kiedy są obecne na powierzchni pola.

Na plantacjach buraków cukrowych obecnie trwa intensywna walka z chwastami. Monitorując pola buraczane pod kątem zachwaszczenia należy również zwracać uwagę na obecność szkodników, lub uszkodzenia na roślinach. W przypadku stwierdzenia obecności szarka komośnika, objawów żerowania, bądź wątpliwości co do zdiagnozowania zagrożenia należy się kontaktować z pracownikiem Działu Obsługi Plantatorów odpowiedzialnym za dany rejon kontraktacyjny w cukrowni.

« wstecz