Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Sesja naukowa Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu - Relacja

W dniach 9-10.02.2017 odbyła się 57 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. W ogólnopolskiej konferencji brali udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, naukowcy z Instytutów Ochrony Roślin, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, firm chemicznych oraz pozostali uczestnicy związani ze środowiskiem ochroniarskim. Ze strony Krajowej Spółki Cukrowej S.A. uczestniczyli pracownicy Działu Agrotechniki. 

Podczas otwarcia Sesji przedstawiciel MRiRW omówił realizację Krajowego Planu Działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013 – 2017. Na zakończenie uroczystej inauguracji 57 Sesji Naukowej IOR-PIB  grupie wyróżnionych pracowników zostały wręczone  odznaczenia i medale „Zasłużony dla rolnictwa” nadane przez MRiRW.  

Komitet naukowy i organizacyjny zapewnił bardzo licznej grupie uczestników spotkania różnorodność tematów do wyboru. Tematycznie pogrupowane wystąpienia zorganizowane były w dwóch niezależnych salach wykładowych. W kolejnych salach zainstalowano postery związane z tematami wykładów. W ciągu dwóch dni zaprezentowano około 40 wykładów i ponad 140 posterów.

Tematami przewodnimi były między innymi:

„Regulacja zachwaszczenia”

„Choroby roślin”

„Technika ochrony roślin”

 „Zrównoważone rolnictwo i integrowana ochrona Roślin.

 

Udział w Sesji Naukowej IOR –PIB jest okazją do bezpośrednich spotkań z przedstawicielami nauki, wymiany doświadczeń i poglądów ludzi z całej Polski związanych zawodowo z szeroko pojętą ochroną roślin tak ważną w procesach produkcji rolniczej.

« wstecz