Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Szkolenia dla Plantatorów 2017

Rozpoczęcie nowego sezonu 2017/18 w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.

W pierwszej dekadzie stycznia Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zakończyła kampanię cukrowniczą 2016/17. Osiągnięte wyniki w minionej kampanii zostały podsumowane i zbilansowane. W dniu 31 stycznia Plantatorzy zostali rozliczeni z realizacji umów kontraktacyjnych.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz przedstawiciele Plantatorów w Radzie Nadzorczej i Związku Plantatorów Buraka Cukrowego już w końcowej fazie minionej kampanii odbyli szereg spotkań, których celem było uzgodnienie wspólnego stanowiska dotyczącego warunków kontraktacji w sezonie 2017/18. W styczniu zostało opracowane i podpisane nowe Porozumienie Branżowe. Ustalona została również treść Umowy kontraktacyjnej.
Dla Działów Obsługi Plantatorów rozpoczął się nowy sezon kontraktacyjny na kampanię cukrowniczą 2017/18.

Podobnie jak w latach poprzednich w lutym i marcu, przed rozpoczęciem prac polowych w rejonach Oddziałów KSC S.A. odbywają się spotkania z Plantatorami  pod nazwą „Szkolenia zimowe”.  Podczas tych spotkań prezentowane są:

1.  Wyniki kampanijne osiągnięte przez Spółkę.

2.  Wybrane zagadnienia agrotechniczne opracowane przez Dział Agrotechniki.

3.  Informacje bieżące na temat kontraktacji i zaopatrzenia w środki produkcji.

Zimowe szkolenia Plantatorów cieszą się dużą popularnością. Stanowią integralną część współpracy na linii Plantator – Cukrownia. Wiedza wyniesiona z tych spotkań to nie tylko wiedza agrotechniczna, ale również pakiet informacji prawnych o zaistniałych zmianach dotyczących procesu uprawy buraka cukrowego jak i informacje dotyczące Spółki, Cukrowni czy danego rejonu kontraktacyjnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach z przedstawicielami Krajowej Spółki Cukrowej S.A., Związku Plantatorów Buraka Cukrowego oraz firm współpracujących ze Spółką.

Informację o terminach i miejscach spotkań w poszczególnych rejonach można uzyskać  u Inspektorów Surowcowych oraz w Oddziałach KSC S.A.

« wstecz