Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Wizyta w Grocholinie - 10.11.2016 r.

W rejonie kontraktacyjnym Cukrowni Nakło wielu już plantatorów uprawia buraki w bardzo nowoczesnej technologii uprawy. Jednym z nich jest Gospodarstwo Rolne w Grocholinie. To na polach tego gospodarstwa uzyskuje się plony płodów rolnych, które do niedawna były tylko w sferze badań naukowy , na poletkach doświadczalnych. Burak cukrowy w firmie zajmuje poczesne miejsce w płodozmianie i w dochodach. Już od kilku lat plony z ha sięgają 100 t/ha. I jak twierdzą gospodarze to jeszcze nie koniec. Liczą, że w najbliższej przyszłości będzie można osiągnąć 120-150 t/ha, choć na razie, jak mówią, to jeszcze nie teraz. Obecny plon został wypracowany już w technologii uprawy nieco innej niż to miało miejsce jaszcze kilka lat temu. Postawiono na nowoczesność i wiedzę. To dzięki analizie gleb można było wyrysować mapy zasobności poszczególnych pól. Wiedza, która pozwoliła na precyzyjne wyliczenie ilości nawozów pod określony plon przyniosła zarówno korzyści jak i oszczędności. Skończyło się nawożenie na tak zwane oko. Kolejnym wyzwaniem była uprawa pod buraki. Aby mówić o nowoczesnej uprawie to należy wyposażyć gospodarstwo w odpowiedni sprzęt i to zrobiono. Dzięki temu można było nie tylko ograniczyć liczbę przejazdów, ale równocześnie zoptymalizować uprawę. Jak podkreślają włodarze gospodarstwa o glebę należy dbać w całym płodozmianie, bo tylko wtedy są odpowiednie efekty.  A efekty jak można było się przekonać są bardzo i to bardzo dobre. W dniu 10 listopada dokonano lustracji pola w Grocholinie. Szacunkowo wyliczono, że z tego pola powinno być ok. 100 do 110 t/ha. Plantacja „czysta” bez zachwaszczenia wtórnego, bez pośpiechów i burakochwastów, ale również bez objawów chorób liści. To z kondycji roślin można było wyczytać jak przebiegała ochrona przed agrofagami i jaki dostęp miały do pierwiastków potrzebnych do wzrostu i rozwoju. Dzięki temu zbiór odbywał się sprawnie i bez zakłóceń czego wizytujący byli świadkami.

« wstecz