Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

VII Warsztaty Polowe w Starym Brześciu - Relacja

W dniu 15 września na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu tradycyjnie odbyły się warsztaty poświęcone uprawie buraka cukrowego.

W tegorocznej edycji uczestniczyli przedstawiciele: Krajowej Spółki Cukrowej S.A.: Członkowie Zarządu: Janusz Stachowiak nadzorujący w Spółce Departament Surowcowy oraz Tomasz Olenderek, Dyrektorzy Departamentu Surowcowego KSC S.A. Artur Majewski oraz Andrzej Sypka, Z‑ca Dyrektora ds. Surowcowych Oddziału „Cukrownia Kruszwica” Bernard Ruciński oraz Prezes Spółki „Polskie Przetwory” Robert Sikorski. Związki Plantatorskie reprezentowali Dyrektor Biura KZPBC Rafał Strachota oraz Prezesi Brzesko-Kujawskiego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Kruszwica Andrzej Nowakowski oraz Piotr Wysota. Obecni byli reprezentanci władz samorządowych szerokie grono naukowe, a przede wszystkim Plantatorzy i Uczniowie ze Starego Brześcia.

W części seminaryjnej Dyrektor ZSCKR w Starym Brześciu Pani Anna Kwapińska zaprezentowała szkołę oraz sukcesy odnoszone przez uczniów reprezentujących ją w konkursach i olimpiadach na arenie krajowej.

Uczeń ZSKCR Piotr Przybysz, przedstawił nagrodzoną w ogólnopolskim konkursie wizję modernizacji swojego rodzinnego gospodarstwa. Jak podkreślał nie były to tylko deklaracje, ale działanie wprowadzane w życie. Po zakończeniu modernizacji gospodarstwo będzie w stanie konkurować z najlepszymi na rynku.

W tegorocznej, siódmej już edycji warsztatów poruszono tematy związane ze znaczeniem wody i jej wykorzystaniem w rolnictwie, a szczególnie w uprawie buraka cukrowego. Gospodarowanie wodą staje się jednym z najważniejszych elementów uprawy i chowu zwierząt. Woda decyduje obecnie o wielkości i jakości plonów oraz dobrostanie zwierząt.

W pierwszym wystąpieniu mgr Piotr Ledochowski, przedstawiciel KSC S.A. omówił wyniki doświadczenia w uprawie buraka z różnymi dawkami potasu powiązanymi z nawadnianiem. W podsumowaniu wskazał na konieczność optymalizacji wykorzystania wody w uprawie buraka cukrowego.

Dr inż. Stanisław Dudek z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy przedstawił w swoim wykładzie szczegółowy bilans wodny w uprawie buraka cukrowego.

Kolejny wykład wygłosił Dr hab. Jacek Piszczek, prof. nadzw. z Instytutu Ochrony Roślin w Toruniu. Dotyczył on szkodników glebowych, w szczególności mątwika burakowego, który stanowi zagrożenie w uprawie buraka cukrowego, zwrócił też uwagę słuchaczy na chwościka buraka, który w obecnym sezonie wegetacyjnym dość mocno dał się we znaki Plantatorom buraka.

Po wykładach przedstawiciele KSC S.A. oraz ZPBC omówili sytuację na rynku cukru. Poruszono także sprawy związkowe oraz zbliżającej się kampanii cukrowniczej 2016/17

Po części seminaryjnej uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzania części polowej, która została zlokalizowana na plantacji przy ZSCKR. Pole podzielono na dwie części. W pierwszej zaprezentowano kolekcję odmian buraka cukrowego oraz doświadczenia nawozowe prowadzone przez IHAR-PIB o/Bydgoszcz oraz TSD IOR-PIB w Toruniu. Przy plantacji zlokalizowano pawilony zaroszonych wystawców z firm nasiennych, nawozowych i chemicznych, które były licznie odwiedzane przez zwiedzających.

Drugą część plantacji zajęła wystawa maszyn rolniczych, między innymi kombajny do zbioru buraków i opryskiwacze również tam odbyły się pokazy maszyn w tym opielacza używanego do redukcji zachwaszczenia w uprawie buraka cukrowego.

 

 

Poniżej fotorelacja z imprezy:

« wstecz