Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Czas na analizę gleby

Próby glebowe

Jesienią po zbiorach i przed wysiewem nawozów mineralnych powinniśmy zadbać o pobranie próbek glebowych z pól przeznaczonych pod uprawę buraków cukrowych w celu wykonania analiz na zawartość składników pokarmowych.

 

Nawożenie jest jednym z ważniejszych czynników plonotwórczych, a jego koszt stanowi znaczącą pozycję ogółu nakładów ponoszonych na uprawę buraków cukrowych. Przy rosnących cenach środków produkcji nie ma mowy o nawożeniu „na oko”. Zwykle prowadzi to do zachwiania proporcji pomiędzy poszczególnymi składnikami, a efektem są zawsze straty plonu. Nie ma innego sposobu na zastosowanie racjonalnego i oszczędnego nawożenia jak ustalenie dawek nawozów pod wysokość spodziewanych plonów, na podstawie wykonanej analizy gleby i uzyskaniu wiedzy o zawartości składników pokarmowych.

Właściwości gleby są zmienne nawet w obrębie niewielkiego pola. Sposób pobierania próbek ma bardzo duże znaczenie. Analiza może być obarczona błędem z powodu niedbale pobranej próbki. Jeżeli nie będzie ona dobrze reprezentować danego pola, istnieje możliwość błędnej diagnozy, a w konsekwencji ustalenia niewłaściwego nawożenia. Dlatego podczas pobierania próbek należy przestrzegać poniższych zasad.

 

1.  Próbki glebowe należy pobrać z warstwy ornej z kilkunastu miejsc pola tak, aby próbka ogólna była reprezentatywna.

2.  Zalecana głębokość pobierania na gruntach ornych wynosi od 0 do 20 cm.

3.  Na jedną próbę ogólną należy pobrać 15-20 próbek pojedynczych.

4.  Całość wymieszać i przenieść około 0,5kg gleby do pudełka lub woreczka.

5. Próbek nie należy pobierać: na obrzeżach pola, w miejscach po stogach i kopcach oraz w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu.

6. Próbki glebowe pobiera się za pomocą laski glebowej, którą wbija się pionowo w glebę i po przekręceniu wyjmuje a następnie z podłużnego zagłębienia (rowka) zeskrobuje całą zawartość do torebki. Można również pobierać je za pomocą świdra lub szpadla.

7. Schemat pobierania próbek glebowych.

schemat-pobier.probek-glebowych

Podstawowy zakres analizy glebowej w Okręgowych Stacjach Chemiczno Rolniczych obejmuje określenie poziomu pH, zawartości fosforu(P), potasu(K) i magnezu(Mg) i kosztuje 13,12 zł brutto.

Z tej samej próby glebowej można zlecić wykonanie analizy na zawartość mikroelementów:  boru (B ), miedzi (Cu), cynku (Zn), żelaza (Fe), oraz manganu (Mn). Cena tego badania wynosi dodatkowo 52,48 zł brutto.

 

Ustalanie dawek nawozów w/g zaleceń wydanych na podstawie analizy gleby, umożliwia  plantatorom uzyskanie wysokiego i dobrej jakości plonu oraz optymalnych kosztów nawożenia.

Zachęcamy do pobierania prób glebowych z pól przeznaczonych pod uprawę buraków  cukrowych, innych upraw które będą przedplonami i nawożenia zgodnie z zaleceniami.

 

« wstecz