Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności z serwisu plantatorskiego.

Treść

Monitorowanie plantacji pod kątem zagrożeń – burakochwasty, chwościk burakowy

Stan plantacji w rejonach Krajowej Spółki Cukrowej S.A.  jest dobry. Buraki zakryły międzyrzędzia. Obsada jest bardzo dobra. Teraz trzeba zadbać o utrzymanie plantacji buraków cukrowych bez zachwaszczenia, wolnej od szkodników, w dobrej kondycji zdrowotnej aż do zbioru.

Na tym etapie wegetacji bardzo ważne jest usunięcie zachwaszczenia wtórnego i buraków z pędami nasiennymi. Buraki z pędami nasiennymi pozostawione na polu wydają ogromną ilość nasion, które będą  źródłem zachwaszczenia w kolejnych latach. Na plantacjach buraczanych stanowią problem,  ponieważ nie można ich zwalczyć herbicydami. Jak najszybciej powinny zostać wyrwane z korzeniami i usunięte z pola. Pozostawione w międzyrzędziach w sprzyjających warunkach wilgotnościowych mogą się od nowa ukorzeniać i kontynuować wegetację. Wyłamanie samej łodygi nie zawsze jest skuteczne, ponieważ od korzenia burak wytworzy kolejne pędy nasienne. Aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się niepożądanych roślin, trzeba koniecznie najbliższym czasie usunąć całe rośliny z plantacji, zanim pędy nasienne dojrzeją a nasiona osypią się na glebę.

Przypominamy o konieczności prowadzenia monitoringu plantacji na obecność chwościka i niezwłoczne wykonanie zabiegu fungicydowego po wystąpieniu pierwszych objawów choroby.

« wstecz